„Misie poznają zasady ruchu drogowego”

. W drugim tygodniu Misie pracowały pod hasłem „jestem bezpiecznym przedszkolakiem”. Podczas zajęć wyrabiano poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych podczas poruszania się po drogach. Zapoznano dzieci z rodzajami znaków, kształtowano właściwy stosunek do pracy policjanta. Wszystkie wiadomości utrwalono podczas spacerów.

Skip to content