Dzień Babci i Dziadka w Jadownikach Mokrych

W oddziale przedszkolnym w Jadownikach Mokrych Misie obchodziły Dzień babci i dziadzia. Wierszem I piosenka wyraziły swą wdzięczność dla babci i dziadzia za pomoc w ich wychowaniu i nauczaniu. Poprzez występ zachęcano dzieci do sprawiania radości innym, do wyrażania swojej wdzięczności za poświęcony czas i okazywane serce, rozwijano u dzieci szacunek do osób starszych. Wzmacniano więzi rodzinne, podkreślano rolę dziadków w życiu rodziny. Na zakończenie dzieci złożyły życzenia, zaśpiewały 100 lat, wręczyły laurkę. Do życzeń dołączył się zaproszony wójt gminy. Podczas spotkania panowała miła, rodzinna atmosfera. Podziękowania dla rodziców za włączenie się w organizacje uroczystości.

Skip to content