Płatności za wyżywienie – komunikat

Płatności za wyżywienie – komunikat

Drodzy Rodzice, należy zgłaszać wszystkie nieobecności dzieci, aby można im było odliczać te dni z wyżywienia. Zgłoszenie osobiste lub telefoniczne powinno odbyć się dzień wcześniej (w godzinach pracy przedszkola) lub w dniu nieobecności dziecka, ale do godz. 7.30 rano. Wtedy już od tego dnia nastąpi odliczenie. Jeśli Państwo nie zdążą lub po prostu zgłoszą to o innej godzinie – odliczenie nastąpi od dnia następnego.

Jeśli rodzic nie będzie zgłaszał nieobecności dziecka, dni te będą pełnopłatne za wyżywienie.

Odpłatność za przedszkole uiszczamy na konto (tak, jak w roku poprzednim). Numer konta podany jest dodatkowo w kąciku dla rodziców w przedszkolu i oddziale. Płacimy obowiązkowo do 20-tego dnia każdego miesiąca. Kwota musi być dokładnie taka, jak podano w informacji dla rodzica. Kwoty wpłat będą się ukazywać w e-dzienniku w wiadomości dla rodzica.

Prosimy w tytule przelewu podawać imię i nazwisko dziecka, a w przypadku wpłat za rodzeństwo, także kwotę na każde z dzieci. (Dotyczy szkoły i przedszkola)

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat: 10 8589 0006 0130 0389 2536 0002

Skip to content