Ogłoszenie dla rodziców

Drodzy Rodzice, należy zgłaszać wszystkie nieobecności dzieci, aby można im było odliczać te dni z wyżywienia. Zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub przez e – dziennik intendentzspw@gmail.com powinno odbyć się dzień wcześniej (w godzinach pracy przedszkola) lub w dniu nieobecności dziecka, ale do godz. 7.30 w Wietrzychowicach, natomiast w oddziale w Jadownikach Mokrych do godz. 8.00. Wtedy już od tego dnia nastąpi odliczanie. Jeśli Państwo nie zdążą, lub zgłoszą to o innej godzinie odliczanie nastąpi od dnia następnego.

Skip to content