Photon na zajęciach w grupie „Pszczółek” .

Photon na zajęciach w grupie „Pszczółek” .

Wiek przedszkolny to okres w którym dzieci okazują emocje spontanicznie i bez zahamowań. W tym okresie dominują: radość, smutek, gniew, złość, które dziecko wyraża w żywych gestach, mimice, słowach i okrzykach, a także w ruchach całego ciała. Maluchy dostrzega miny i gesty dorosłych, i dlatego często ich emocje są odzwierciedleniem emocji rodziców bądź wychowawców. Bardzo istotną rolę odgrywa otwartość i wrażliwość wychowawcy na emocje dziecka oraz serdeczność, wyrozumiałość, cierpliwość. Takie cechy są szczególnie cenne, gdyż są żywym i dobrym przykładem dla dziecka. Sfera najbardziej delikatna, wymaga najwięcej uwagi, aprobaty oraz ciepłej i przyjaznej atmosfery. Tym bardziej, że potrzeba bezpieczeństwa i miłości jest szczególnie wzmożona w związku z rozpoczęciem nowego etapu życia, jakim jest przyjście do przedszkola. Dzięki uprzejmości Pani Marioli , która pełni rolę pedagoga szkolnego najmłodsi w naszym przedszkolu mieli możliwość porozmawiać o emocjach , okazywać je, a także uczyć się nad nimi panować za pomocą robota Photona . W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały zagadki o emocjach, uczyły się sterować robotem wyznaczając mu określone w programie zadania.

Skip to content